• Moesgaard Museum

  "Fri os fra det onde" middelalderen

  Udstilling
  Epokegørende udgravninger på Falster har afsløret en dramatisk historie om Danmarks relationer til Venderne. Sensationelle udgravninger af rester af mere end 100 skibe har givet næring til en historie om hævntogt, fyrstedrab og korstog. Udgravningen gav også anledning til fundet af den ældste havn i Aarhus. Byens stemning, stræder, klostre og kirker, og, ikke mindst, alt det, der optager borgere...
  2018 23 . Mar. og 10 . Okt 2020
  Moesgaard Museum

  "Fri os fra det onde"...

 • Moesgaard Museum

  Dialoger

  Udstilling
  Her har antropolog, fotograf og filmskaber Christian Vium besøgt efterkommere af oprindelige folk, som tidligere også har haft besøg af videnskabsfolk, fotografer og opdagelsesrejsende fra den vestlige verden. Som en del af sin forskning siden 2014 har Christian Vium taget tidligere tiders fotografiske materiale med tilbage til efterkommere af de oprindelige folk, der optræder på de originale...
  23 . Mar. og 27 . Maj
  Moesgaard Museum

  Dialoger

 • Moesgaard Museum

  Trækfugle og kulturhistorie

  I april domineres forårets landfugletræk ved Moesgaard af arter, som hovedsagelig har overvintret i Mellem - og Sydeuropa. Det er kragefugle, duer, drosler, finker og som de mest spektakulære - rovfuglene. Måske kan vi også være heldige at se nogle af de første Afrikatrækkere. Fra taget af museumsbygningen er der også en dejlig udsigt til Herregården. Moesgaards bygninger. Så mens man står og...
  05. Apr.
  Moesgaard Museum

  Trækfugle og kulturhistorie

 • Moesgaard Museum

  Trækfugle og kulturhistorie

  I april domineres forårets landfugletræk ved Moesgaard af arter, som hovedsagelig har overvintret i Mellem - og Sydeuropa. Det er kragefugle, duer, drosler, finker og som de mest spektakulære - rovfuglene. Måske kan vi også være heldige at se nogle af de første Afrikatrækkere. Fra taget af museumsbygningen er der også en dejlig udsigt til Herregården. Moesgaards bygninger. Så mens man står og...
  07. Apr.
  Moesgaard Museum

  Trækfugle og kulturhistorie

 • Moesgaard Museum

  Aarhusbugten under overfladen

  I sommeren 2017 kunne målrettede dykkerundersøgelser i Aarhusbugten fastslå, at der ca. 8 m under havoverfladen findes ekstremt velbevarede stenalderbopladser. Bopladserne, som blev opslugt at et hastigt stigende havniveau for ca. 8.500 år siden, har vist sig at give en unik mulighed for at studere de tidligste kystsamfund, som vi i dag ikke finder spor af på landjorden nogen steder i verden...
  11. Apr.
  Moesgaard Museum

  Aarhusbugten under overfladen

 • Moesgaard Museum

  Herregårdsrundvisning

  Herregården har ud over at danne rammen om flere baroners familie- og selskabsliv også været udgangspunkt for nogle af de første arkæologiske udgravninger i Jylland, der senere gav grobund for oprettelsen af Historisk Antikvarisk Selskab og dermed Moesgaard Museum. Ud over den historiske beretning får publikum mulighed for at betræde baronernes saloner og kabinetter for ved selvsyn at betragte de...
  27. Maj.
  Moesgaard Museum

  Herregårdsrundvisning