X
Godsbanen

Tegninger til tiden …..

25 unge fra Aarhus Billed- og Medieskoles BGK har i et forløb arbejdet med klassisk og konceptuel tegning.
I klassisk tegning har de unge tegnet efter opstilling, rum, model og de gamle mestre. De har beskæftiget sig med perspektivtegning og skyggelægning og arbejdet med redskaberne blyant og kul.
I konceptuel tegning har de unge fokuseret på samarbejdet og processen for at opnå et helhedsudtryk i værket. Der har været fokus på at styrke tegningernes kunstneriske udtryk gennem forskellige inputs og analyser i de forskellige dele af processen. Konceptuel tegning tager fat i idéen om, at noget kan være tegnet på flere forskellige måder afhængig af indholdet, der tegnes.
De unge har i samarbejde med hinanden arbejdet på store fællesværker – det ene udstillet her. I det ti meter lange fællesværk har de unge arbejdet med forskellige materialer og udtryk - og de har reageret på hinandens tegneudtryk. Frisen ’Tegninger til tiden’ handler om, hvad der optager de unge i samtiden og om deres indbyrdes sidestillede værensmåder.

Det Billedkunstneriske Grundkursus (BGK) er et treårigt forløb for unge i alderen 16-25 år med særlig evne og interesse for kunst. Elever optages på forløbet via optagelsespræsentation.

BGK’en åbner for optag igen i foråret 2020.
Læs mere på www.aarhusbilledogmedieskole.dk/bgk
Aarhus Billed- og Medieskole er støttet af Aarhus Kommune.

X