X
Godsbanen

Det muliges kunst – en Installation af Jonas Sangberg

Installationen ”Det muliges kunst” er en undersøgelse af objekters muligheder for at skabe begivenheder i et givet rum på et givet tidspunkt.  Installation er lavet særligt til væggen i Godsbanens foyer. Her ophænges en sekvens af objekter i en samlet rytmisk komposition. De enkelte objekter er nødvendigvis ikke noget særligt, men til sammen skaber de en samlet skulpturel fortælling.

Installationens objekter har mange forskelige forhistorier og tilblivelsesprocesser. Nogle er fundet som de hænger, andre bearbejdet eller formgivet. Nogle har været udstillet i andre sammenhænge og opsætninger før. Andre er lavet særligt til denne udstilling. Andre objekter har stået i atelieret i længere tid og afventet muligheder. Nogle har en fortælling tilknyttet, andre er bare det, de er. Nogle objekter er masseproduceret og er ophængt i flere eksemplarer. Andre er unikaer.

Tilsammen er denne blanding mellem kultur og natur, det unikke og det masseproducerede en undersøgelse af, hvornår noget bare er et objekt, og hvornår det er et kunstværk.  Hvad skal der til før noget er mere end bare det, det er?  Det kunne jo også hænge på en anden måde eller i en anden rækkefølge? Det kunne være nogle andre objekter? Hvornår er en opstilling, placering eller ophængning af nogle objekter et kunstnerisk valg? Hvornår er noget bare praktik?

Installationen er et stilbillede af en kunstnerisk udviklingsproces. Ting som ikke nødvendigvis har en sammenhæng, får en sammenhæng i deres sammenstilling i de uger de hænger på Godsbanen, hvorefter de vi blive til noget andet i en anden sammenhæng. Som en fest hvor nogle mennesker, mad, drikke og musik i et tidsrum på et sted skaber en begivenhed for derefter at opløses og indgå i andre sammenhænge.

Om Kunstneren: Jonas Sangberg kunstneriske praksis tager sit afsæt i begreberne impermanens og materialiseret hukommelse. Tings betydning, historie, værdi, foranderlighed og forgængelighed. Han arbejder primært med udgangspunkt i præfabrikerede dagligdags objekter og materialer. Nogle gange personlige. Andre gange fundet, genbrugt eller købt.

Målet er at få det bedste ud af det givne. En kunst efter de forhåndenværende søms princip. Omstændighederne skaber værkerne. Det er processen og bearbejdningen som er interessant. Intet er permanent. En konstant udforskning af tings og livets foranderlighed, forgængelighed og skrøbelighed.

Det starter altid med enkle skitser, koncepter og ideer. Enkle relationer og kompositioner mellem figur og rum. Men det ændrer sig altid i processen. Hvornår skal man stoppe med at tilføje nye lag? Hvornår skal man fortsætte? Hvor lidt er det nødvendigt? Hvornår er det nok? Hvad bliver der tilbage når alt er væk? Ting tager den plads, du giver dem.

Et arbejde inspirerer det næste. Det er en løbende proces. En konstant rastløs evolution.

Jonas Sangberg er født i 1977. Uddannet arkitekt maa, mdl i 2004 fra Det kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole.  Bor og arbejder i København. Arbejder både som arkitekt, byplanlægger og kunstner. Har b.la. tidligere udstillet på den Frie Udstillingsbygning i København, Arkitekturbiennalen i Venedig og på Vestjyllands kunstmuseum.

Mere info: Instagram under @jonassangberg

Kontakt: jr_sangberg@hotmail.com

X