X
Godsbanen

Life Extending Modular System

Kunstneren Bo Jessen Fogh Laursen udstiller en rumlig og sanselig kunstinstallation, der skaber dialog mellem natur, teknologi og menneske. Special care units danner ramme om natur hvis overlevelse afhænger af menneskelig interaktion. Installationen rejser spørgsmål omkring vores sameksistens og forbindelse med naturen, og konfronterer os med hvilke konsekvenser vores handlinger og valg fører med sig.

Hermed udfoldes et eksperiment gennem udstillingsperioden, som både forholder sig til og bliver et symbol på samtiden.

10 dodokaede moduler - special care units - indeholder indsamlede stykker af natur, udvalgt fra lokationer i Aarhus. Naturens liv, udvikling og overlevelse afhænger af det lys, vand og luft som tilføres ved menneskelig kontakt via sensorer på modulerne. De teknologiske funktioner virker som livgivende navlestrenge - ledninger der fører strøm, vand der aftappes, luft der tilføres - giver alle næring til naturen og holder den i live, men dog på det vilkår at vi som mennesker er tilstedeværende og reflekterende.

I det at vi må give vor tid og umiddelbare nærvær, bliver naturen afhængig af vores førstehjælp, og dermed er naturen ikke længere en ”natur natur”, men en kunstig natur vi former og behandler alt efter hvor meget tid og fordybelse vi investerer. Life Extending Modular System sætter hermed vores skiftende forhold til natur, tendenser og behov i et direkte relaterbart perspektiv, hvor vi som mennesker bliver medbestemmende i hvordan naturens videre liv udvikler sig - eller ikke.

Kontakt og mere information:

Bo Jessen Fogh Laursen
www.artandculturelab.org
instagram / @hr.bo
bojflaursen@gmail.com

X