X
Godsbanen

Tag Jorden tilbage / reclaim the soil

*English below*

Miljøbevægelsen NOAHs plakat- og fotocollageudstilling Tag Jorden tilbage i TGV.
Udstillingen giver stemme til kvindelige jordbrugere i Ghana og Danmark. Den sætter fokus på, hvor vores mad kommer fra - både de generelle betingelser for fødevareproduktion og dem der producerer råvarerne.
Via fotokollager og korte lydfortællinger får du en række krydsperspektiver på madproduktion og landbrug i Nord og Syd der fremhæver forskelle og ligheder i de kvindelige jordbrugeres situationer.

Mere om Reclaim the Soil

Organiseret af NOAH

_______________________________________
NOAHs poster and photo collage exhibition Reclaim the Soil at TGV.
The exhibition gives voice to female farmers in Ghana and Denmark. It focuses on where our food comes from - both the general conditions for food production and the people that produce the raw materials.
Through photo collages and short audio narratives, you get a number of cross perspectives on food production and agriculture in the North and South highlighting differences and similarities in the situations of the female farmers.

More on Reclaim the Soil

Organized by NOAH

X