X
Moesgaard Museum

Skibsværftet ved Fribrødre Å på Falster

Et stort fund af skibsdele ved Fribrødre Å indgår som en del af Moesgaard Museums nye middelalderudstilling. I 1982 påbegyndtes de arkæologiske undersøgelser af stedet, og de strakte sig frem til og med 1993. Dele fra flere hundrede vikingeskibe blev blotlagt, og hele fundet havde et vendisk præg. I forbindelse med bearbejdningen af det store fundmateriale har det med hjælp fra de tidlige skriftlige kilder været muligt at give et bud på, hvad der skete langs Fribrødre-åens bred. Historien starter i 1066 og handler om den dansk-vendiske fyrstesøn Henrik Godskalksøn.

Kl. 19.00 - 20.00
Auditoriet, Moesgaard Museum
Pris 50 kr.
Halv pris for Klub Moesgaard-medlemmer 25 kr

X