X
Godsbanen

Lotte Bækgaard: Assorterede Horisonter

En horisont karakteriseres som der hvor jorden eller vandet møder himlen. Det er så langt, som øjet rækker. Samtidigt henviser det til vores individuelle forståelsesramme, som der underforstået altid er en vis begrænsning på.
Assorterede Horisonter er et konceptuelt værk, som består af 120 fotografier der alle indeholder en horisontlinje. Billederne er taget på 35 mm og 120 mm farvefilm og fotograferet i flere lande primært Skotland, Island og Danmark.
Værket opstår i sammensætningen mellem hvert enkelt billede og som beskuer kan man, på afstand af værket, betragte billederne som ét samlet landskab med én lang gennemgående linje. Samtidig kan man også på nært hold, studere hvert enkelt billede et af gangen, og følge linjens op- og nedgange med øjnene.

Værket træder ind i en lang kunstnerisk tradition, hvor landskabet og horisontlinjen er blevet brugt som motiv. Anvendelsen af horisontlinjen er et visuelt greb, der taler til vores æstetiske sans, i og med at øjet uundgåeligt søger mod linjen som holdepunkt.
De forskellige horisonter viser alsidigheden i os selv; selvom vi kigger på det samme landskab, vil vi aldrig se nøjagtigt det samme igen, eller kunne se alt på én gang. Vores personlige udsnit af horisonten vil altid variere fra andre menneskers, ligesom at vores forstand vil det.

Som akkompagnement til billederne præsenteres fire digte skrevet af forfatter Sofie Eriksdatter.

Om kunstneren:
Lotte Bækgaard er baseret i Danmark, og har en bachelorgrad i Fine Art Photography fra The Glasgow School of Art og Akademin Valand. Bækgaard beskæftiger sig primært med analogt fotografi men arbejder også med skulptur, installation og performance. Hun er optaget af grænseområder, kropslige såvel som mentale, og hvad der ligger på vippen mellem selvet og omverdenen. I efteråret 2020 deltager Bækgaard på Ung dansk fotografi \'20 på Fotografisk Center samt medvirker i gruppeperformancen Kunsten at Tjene på Kvindemuseet som en del af Art Weekend Aarhus.

Stor tak til Kulturudviklingspuljen Aarhus Kommune for økonomisk støtte.
Tak til digter Sofie Eriksdatter for stakåndende horisonttekster

Kontakt og mere information: www.lottebaekgaard.com

X