X
Aarhus Teater

Filosofisk Salon: Artaud, pesten & teatret

Foredrag

SALON #1

ARTAUD, PESTEN & TEATRET

Antonin Artaud (1896-1948) var tænker, skuespiller, instruktør, dramatiker og forfatter. Han var en del af den surrealistiske bevægelse, der udforskede virkelighedens forunderlighed og som konstant søgte at udfordre det kendte samfunds snævre rammer. For at kunne se udover denne konstruerede virkelighed måtte et fundamentalt oprør til, og dermed et opgør med politikkens og filosofien realitetsforståelse, ikke mindst det som blev skabt i det talte teaters forherligende natur. Teatret skulle hellere, som pesten, være en undtagelsestilstand som rystede mennesket og konfronterede det med døden og materiens forgængelighed, men også med det trodsige liv og den oprørske kærlighed, der stritter mod tilværelsens behov for normalitet.

Filosof Jon Auring Grimm fra Eksistensfilosofisk Akademi vil komme omkring den tænkning, der ligger bag Artuads revolutionære og iltre temperament og tekster. Efterfølgende i en samtale med instruktør Anja Behrens vendes Artaud, pesten og teatret, ud fra Behrens egne rituelle metode og tilgang til teaterprocessen. I sidste sæson iscenesatte Anja Behrens Kaj Munks "Ordet” her på Aarhus Teater. Afslutningsvis vil aftenen byde på en performativt reading, med en skuespiller iscenesat af Nathalie Mellbye.

X