X
Godsbanen

penta pcs I kunstnergruppen 5STK

Gerlif, Hornskov og Skydt

5STK er en kunstnergruppe, der i 2018 valgte at arbejde under dogmet penta pcs, som også refererer til gruppenavnet. Til udstillingen i Mellemrummet laver vi et æstetisk eksperimentarium, hvor vi sammensætter udstillingen med både individuelle værker og fællesværker. Fællesværkerne har udgangspunkt i penta pcs og vil være permanent i udstillingen i alle tre måneder og som modspil dertil, vil vi på en af væggene - på skift hver måned - gå i dialog med et fællesværk.
Kunstnergruppen består af billedkunstner Annette Gerlif, Annette Hornskov Mørk & Helle Skydt, der mødes i et samarbejde omkring udstillinger og fællesværker, med reference til tallet 5 eller 5STK (penta pcs).
Penta pcs er et forholdsvist nyt dogme for kunstnergruppen, der vil være en del af alle fællesværker til kommende udstillinger. Ligeledes vil selve ophængningen bære præg af referencen.

Udstillingsperiode: 2. oktober til 18. december 2020

www.5stk.com - kontakt kunstnerne for yderligere spørgsmål eller køb af værker.

Referencer 5STK
”Tiny pieces” – Værkstedsudstilling 2020
”Udveje” – Kirsten Kjær Museet 2018
“Udveje” – Dronninglund Kunstcenter 2017
“Random” – Toldboden Kerteminde, 2015
COVER – Carl-Henning Pedersens & Else Ahlefeldt Museum – Herning, 2012
TRANSFORM, Filmbyen Århus/ProKK, 2011
TRÆCOVER – Det hemmelige galleri, Herning, 2011
”Random” – Det hemmelige galleri, 2011
”COVER” Gestus/iscenesættelse på Fanø under Vadehavsfestivalen 2010 og i perioden 2009-2012 flere steder i Danmark og i Norge ”Random” Galleri Saltum / Artnorth, 2010

5STK består af:
Annette Gerlif arbejder med rumskabende linjer, geometriske former, opløste rum og fragmenterede arkitekturer. Hun undersøger form, farve, rum, materiale og bevægelse. Hendes værker tager form som mennesketomme kulisser, hvor beskueren kan træde ind i billedets rum og selv blive en del af fortællingen. Hun er optaget af byens rum, de tomme rum, der hvor historien har fundet sted – eller vil finde sted. Hun er optaget af rummet i rummet – porte, åbninger, baggårde, og af perspektivet – linjerne der vandret mod det uendelige, som et symbol på tiden der går. Hun prøver med sine malerier, at give et øjebliksbillede af en verden i konstant forandring. Et rum til fordybelse og eftertænksomhed – et ”stille-rum”.
www.annette-gerlif.dk
annettegerlif@yahoo.dk
Tlf.: 50 41 28 43

Annette Hornskov Mørks værker er organiske, eksperimenterende udtryk, som insisterer på deres tilstedeværelse. Hun definerer sig selv som maler med et abstrakt, minimalistisk billedsprog og er især interesseret i tilfældigheden som kunstnerisk princip. Billedet bygges op i øjeblikket - det er en proces, der hele tiden er til forhandling og under forandring. Billedfladens afgrænsning har stor betydning for den abstrakte form og placeringen af formen eller elementerne er essentiel og overvejes nøje, med tanke for hvornår nok er nok. Ofte synes værkerne at være lavet i ét ”ført” penselstrøg, som møder lærredet præcis lige dér, hvor kompositionen spænder stærkest.
www.hornskov.com
info@hornskov.com
Tlf.: 27 21 09 31

Helle Skydt arbejder med forskellige medier. Hendes malerier er koloristiske abstrakte værker, hvor der leges med farver, streg og flade. – Hendes vandordstegninger er lavet på lærred eller papir med ord i stedet for en streg og med et motivvalg, der altid har med vand at gøre. Altid med blå tusch, der også refererer til vandets farve. – Foto/fotogravure. Fælles for alle Helles værker er en særlig fokus på komposition.
www.hskydt.dk
helleskydt@gmail.com
Tlf.: 20 41 07 99

X