X
ARoS

Mythologies - The Beginning and End of Civilizations

Udstilling

Mytologiske fortællinger rummer stærke kræfter, der kan være både opbyggende og destruktive. Udstillingen Mythologies – The Beginning and End of Civilizations, der folder sig ud i to gallerier på ARoS, har til formål at blotlægge de fortællinger, der gennem forskellige historiske epoker har været bærende for samfundet og styrende for både fællesskaber såvel som krig og ødelæggelse. Heri ligger mytologiernes dobbelthed.

X