X
Aarhus Symfoniorkester

Himmelhvælvets tonefald

Klassisk og opera

Himmelhvælvets tonefald
Gåsehudsfremkaldende klangflader og en troskyldig inderlighed bundet sammen af den menneskelige stemme.
Overjordiske klange. Musik, der overskrider vores simple hverdagsverden, og åbner porten til en verden af klang og
tankerækker så uendelige, at vi ikke helt ved, hvornår de stopper. Musik til himlen. Intet mindre. Det er – på hver deres
måde – Dutilleux og Mahlers musikalske projekter. Dutilleux i klange, der tårner sig op i skønhed og forsvinder i
afgrunden. Mahler i sin stadige vekslen mellem håb og afmagt, ironi og en dybfølt håbefuldhed, der aldrig brænder ud.

Marc Soustrot har et helt særligt forhold til Dutilleux: ”Dutilleux er en af de bedste komponister overhovedet, og hans
musikalske teknik og klanglige transparens stammer direkte fra Debussy.” Og hvorfor så sætte Mahlers fjerde symfoni
sammen med Dutilleux? ” Det er sangen, der forbinder dem,” siger Marc Soustrot.
Mahler og Dutilleux er musikalske åndsfæller, adskilt af et århundrede, forenet af deres projekt: At skrive himlen ned på
jorden og ind i koncertsalen gennem deres musik.

DIRIGENT
Marc Soustrot

SOLIST
Henriette Bonde-Hansen, sopran

VÆRKER
H. Dutilleux
Correspondances
G. Mahler
Symfoni nr. 4

Arrangør: Aarhus Symfoniorkester

X