X
Godsbanen

Hosting Paradox

Når kunstnerne bag projektet Hosting Paradox gæster Åbne Scene i november 2018, er det for at åbne deres interne praksis op for et publikum. Sammen har de igennem et års tid mødtes for at arbejde med et dansescore, et partitur for dans, skrevet af koreografen Alice Chauchat.Dette er blevet til en dans, et æstetisk udtryk, som de på een gang ser som en ny danseteknik for improvisation, men som også i selve udførelsen kan være en ”øvelse” i at operere relationelt i noget der ligner fremtidens samfundsstrukturer.

De arbejder med lag af dimensioner, der opløser tid og rum, de arbejder med dedikation til fiktive forestillingsrammer, og de arbejder med begrebet om en udvidet unison, hvor grænserne mellem jeg’et og vi’et bliver flydende.

Spørgsmålet for de tre kunstnere er, hvordan denne dans kan deles med et publikum og hvordan forskellige opstillede præmisser kan åbne op for nye indgangsvinkler til at se og opleve netop denne dans. De bruger udtrykket ”at koreografere publikums blik”, hvilket de undersøger gennem forskellige sceniske greb og tekstformater, som f.eks. en invitation.

Forholdet mellem dans og publikum testes gennem forskellige arbejdsvininger på Åbne Scene, hvorfra de ønsker at aktivere en æstetisk dialog omkring hvordan vi lever sammen som samfund.

Følg med i processen i to forskellige publikumsvisninger eller oplev en del af undersøgelsen ved at deltage i blot en af visningerne. Efterfølgende feedback session er en del af hver visning.

Publikumsvisninger:
22. + 29. november 17.00-19.00 - gratis adgang

Tilmelding Visningerne er gratis, men med tilmeldning via email hostingparadox2018@gmail.com

X