X
Godsbanen

Udstilling af Ulla Seirup Nielsen & Tina Seirup Nielsen

English below

Ulla og Tina er begge selvlærte kunstnere, der elsker at eksperimentere og lege med mange forskellige retninger og hele tiden gerne vil lære og skabe noget nyt.

Ulla er autodidakt fuldtidskunster, og arbejder med meget forskellige områder fra store og små sjove skulpturer, maleri, kurveflet af avispapir, hækling, strik, papirklip, kunst kort mm. Hun er hele tiden nysgerrig på at lære nye metoder med både maleri og konstruktion. Ulla elsker at lege med farver og viser nogle af hendes abstrakte malerier på denne udstilling. Ved interesse i Ulla’s kunst, kan hun kontaktes på ullaseirup@hotmail.com.

Tina arbejder med farverige croquis tegninger, lidt maleri, store visuelle historiefortællinger og elsker at tegne og male dyr. Hun eksperimenterer meget med forskellige materialer og sammensætning af tegning og maleri. På denne udstilling vises nogle store dyretegninger, croquis tegninger og en stor Aarhus tegning med en masse små og store historier om byen. Ved interesse i Tina’s kunst, kan hun kontaktes på tinaseirup@hotmail.com.

Mere kan ses på vores hjemmeside: www.seirupsamlingen.dk 

Exhibition by Ulla Seirup Nielsen & Tina Seirup Nielsen 5th of May – 31st of May 2019

Ulla and Tina are both self-taught artists, who loves to experiment and play with different directions and constantly wants to learn and create new things. Ulla is a full time artists who works with very varied directions from small and big funny sculptures, paintings, baskets made from newspapers, crochet, knitting, paper clip and art cards. She is very curious towards learning new methods within painting and construction. Ulla loves to play with colors and are in this exhibition showing some of her abstract paintings. Tina works with colorful croquis drawings, some painting, big visual storytelling and loves to draw and paint animals. She experiment with different materials and the combination of drawing and painting. At this exhibition Tina is showing some big animal drawings, croquis drawings and a big Aarhus drawing with small and big stories about this city.

X