X
Godsbanen

Rum-rejse ‘Interiør`

Suzanne Stokholms foto ‘Interiør’,er en undersøgelse af arkitektoniske rum.
Rummene ser ved første øjekast hjemmelige ud, og ved nærmere eftersyn virker de foruroligende.
Jeg har arbejdet med følelsen af “Das Unheimliche” altså det hjemmelige kontra det “u-hjemmelige”.
Det har jeg gjort ved brug af forskydninger i konstruktionen og scala i form af en model.
Forskydningerne i konstruktionen bidrager til følelsen af noget fremmed, og det u-hjemmelige.
Brugen af scala får beskuerne til at reflektere over, om det de ser er virkeligt.
Jeg har været optaget af perceptionen om tid og rum, og de på forhånd givne forestillinger om rum i almindelighed - altså, hvordan rum skabes, aflæses og opleves. Rum påvirker både den måde mennesker har det på, og den måde vi interagerer med hinanden på. Værkerne er således også en undersøgelse af arkitekturens væsen. Dens farver, teksturer og dens fysiske muligheder.
- Fotografierne er en iscenesættelse af tomme rum, med forskydninger i konstruktionerne, der balancere mellem det konkrete og det abstrakte; en fortolkning af stemninger, og det der fornemmes i mødet mellem det velkendte og uventede. I Undersøgelsen har der også været overvejelser om arkitekturen som ideologi.
Jeg har blandt andet søgt inspiration hos kunstnere, som har stillet spørgsmålstegn ved troværdigheden af, hvad tilskueren rent faktisk ser og forstår. Den tyske dramatiker og dramaturg Bertolt Brecht (1898’1956) arbejdede ud fra ‘Verfremdungseffekten’. Verfremdungseffekten oversætter til fremmedgørrelse, og denne effekt blev brugt i Brecht’s teaterstykker, som illusionsbrydende.

www.suzannestokholm.dk

X