Stories yet to be told – Aarhus

X
Godsbanen

Stories yet to be told – Aarhus

English below
Velkommen til ‘Stories yet to be told – Aarhus’, et weekend-symposium for dansere, koreografer og andre med relation til dans og koreografi som kunstform.
Deltagelse er gratis, men der er et begrænset antal pladser.
NB. Tilmelding via www.danskedansehistorier.dk er nødvendig – deadline d. 13. juni.Du inviteres til at dele historier, minder, erfaringer og drømme fra dit liv og virke med dansen. Gennem historiefortælling, dans og en koreo-grafisk kortlægning vil vi samles om, hylde og kaste kritiske blik på vores fag.
Quim Bigas Bassart, en kunstner der arbejder i krydsfeltet mellem koreografi, dramaturgi og informationsprocedurer, er inviteret til at holde en workshop om søndagen, hvor vi vil udforske arkiv og dokumentation med en eksperimenterende og kropslig tilgang.For mere info besøg www.danskedansehistorier.dk, hvor du også finder kortlægningen fra Danske Dansehistorier 2018.\'\'Stories yet to be told udfoldes gennem tre weekendsymposier > Roskilde 8.-9. maj > Odense 22.-23. maj > Aarhus 26.-27. juni, og fortsætter og udvider mødet omkring ‘Danske Dansehistorier’. Initiativet er et kunstnerisk forsøg på at udforske alternative metoder og fælles ejerskab for udfoldelse, dokumentation og arkivering af den kollektive historie.

Støttet af Statens Kunstfond, i samarbejde med Åben dans, Teater Momentum og Åbne Scene.

>>>>>>>>>>>>>>

Welcome to ‘Stories yet to be told – Aarhus’, a weekend symposium for dancers, choreographers and others with relation to dance and choreography as an art form.
Participation is free, but places are limited. NB. registration via www.danskedansehistorier.dk is necessary – deadline on the 13th of June.You are invited to share stories, memories and dreams from your life and work with dance. Through storytelling, dancing and a choreo-graphic mapping, we will gather around, celebrate and pay critical attention to our field.
Quim Bigas Bassart, an artist working within the fields of choreography, dramaturgy and information procedures, is invited to give a workshop where we will explore archive and documentation with an experimental and bodily approach.For more info please visit www.danskedansehistorier.dk where you also find the mapping from Danish Dance Stories 2018.
\'Stories yet to be told\' unfolds during three weekend-symposiums > Roskilde 8-9 May > Odense 22-23 May > Aarhus 26-27 June, and is a continuation and expanding of the meeting around ‘Danish Dance Stories’. The initiative is an artistic exploration of alternative methods and joint ownership of the unfolding, documentation and archiving of a collective history.Supported by the Danish Arts Foundation, in collaboration with Åben dans, Teater Momentum and Åbne Scene.

X